Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

briee
2200 e1b2
briee
1276 a5aa 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamajkey majkey

June 22 2015

briee
2179 1c2f
Reposted frommartynkowa martynkowa viaknowyourworth knowyourworth
briee
6606 3ba0
Reposted fromtooskaa tooskaa viaknowyourworth knowyourworth
briee
7001 0c0b
4073 8549 500
Reposted fromtwice twice viaknowyourworth knowyourworth
briee
8175 b93d
briee
6801 2e15
briee
Nikt mi tego nigdy nie powiedział. Że to jest ważne, co ja czuję.
— Małgorzata Halber
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaknowyourworth knowyourworth

June 17 2015

briee
1533 aefc
Reposted fromkotowate kotowate viagriber griber
briee
1039 817b
Reposted fromscorpix scorpix viagriber griber
briee
3704 2b39 500
Reposted fromkosmicznyholender kosmicznyholender viagriber griber
briee
4662 10d0 500
Reposted frommephedron mephedron viagriber griber
briee
5119 9041
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viagriber griber
briee
Reposted frombluuu bluuu viamajkey majkey

June 12 2015

briee
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy .
Reposted fromthesmajl thesmajl viaknowyourworth knowyourworth
briee
są oczy, których koloru nigdy nie zapomnisz,
są usta, z których pocałunku nigdy nie zetrzesz
briee
Prawdziwie kochamy, gdy doceniamy charakter, nie wygląd.
— true
Reposted frommowilesmi mowilesmi viaknowyourworth knowyourworth
briee
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl