Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

briee
4259 c8a4
ktoś ma wątpliwości ? 
Reposted fromsiostry siostry viaknowyourworth knowyourworth
briee
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viaknowyourworth knowyourworth
briee

italian-luxury: Cliffs of Santorini

briee
Reposted frombzdura bzdura viaknowyourworth knowyourworth

June 07 2015

1283 5bd4
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viaorangeugarte orangeugarte
briee
5350 06eb 500
takie tam życiowe na bruku
Reposted fromsofever sofever viaelskede elskede
briee
3444 7dcc
Reposted frombloodyana bloodyana viaknowyourworth knowyourworth

June 06 2015

briee
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viaknowyourworth knowyourworth

May 21 2015

briee
Nieświadome kuszenie, jest najbardziej kuszące.
— Z cyklu nocne rozmowy z G.
6952 ec17
Reposted fromarmadillo armadillo viamajkey majkey
briee
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Bezimienna
briee
0283 ed5c
Reposted fromthedogs thedogs viamajkey majkey
2568 0245 500

Hamda Al Fahim dresses

briee
7910 1468
Reposted fromcalifornia-love california-love viamajkey majkey

May 20 2015

briee
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Pokolenie Ikea zawsze w punkt.
briee
4028 4d83

May 19 2015

briee
8364 0261
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamajkey majkey
briee
I nagle w Twoim życiu pojawia się osoba, która nic od ciebie nie wymaga, wręcz przeciwnie, pragnie dać ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż ty możesz dać jej. Chce cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chce cię zmieniać bo ceni za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu chce ci coś dać, tak po prostu lubi z tobą rozmawiać i cię rozumie, tęskni, martwi się i troszczy, obiecuje że nigdy nie zostawi, nie skrzywdzi. I tak po prostu jest w twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to nie magia?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl